Produkty strukturyzowane - co to takiego?


Co to jest produkt strukturyzowany?


Produkt strukturyzowany  jest instrumentem finansowym, papierem wartościowym, który pozwala na zainwestowanie środków w kilka instrumentów pochodnych. Instrumenty te to na przykład indeksy spółek notowanych na giełdzie, surowce, indeksy złota, srebra, waluty. Inwestycja taka zazwyczaj posiada częściową lub w całości gwarancję ochrony kapitałuNa czym polega mechanizm produktu strukturyzowanego?


Inwestycyjny mechanizm polega na podzieleniu środków na dwie części. Większa część środków mniej więcej ok 95% umieszczona jest w bezpieczne obligacje korporacyjne, skarbowe, zerokuponowe, czyli wiemy ile zarobimy po określonym czasie. Reszta część pieniędzy inwestowana jest w opcje, gdzie przewidujemy wzrost lub spadek danego indeksu i tutaj możemy spodziewać się zysków.


Na czym polega gwarancja ochrony kapitału?


Większa część kapitału inwestowana jest w obligacje zerokuponowe. Ta część jest tak skonstruowana, że ma przynieść na koniec inwestycji zysk w postaci kwoty wpłaconej. Na przykład wpłacamy 20000 zł, część lokowana na obligacjach to 19000 zł, która po zakończeniu inwestycji przyniesie odsetki w wysokości 1000 zł, czyli w sumie 20000 zł.


Ile trwa produkt strukturyzowany?


Okres trwania inwestycji waha się zazwyczaj między 1-3 lata. Uzależnione jest to od obecnego oprocentowania, sytuacji na rynku. Każdy bank czy dom maklerski ma także swoją ofertę. Dokładnie wygląda to tak, że specjaliści przygotowujący taki produkt muszą go tak skonstruować, aby część obligacyjna przyniosła zwrot wpłaconego kapitału. Jeśli obligacje są wyżej oprocentowane produkt trwa krócej, bo szybciej zarobi, jeśli mniej inwestycja ma dłuższy okres.


Jaka jest minimalna kwota jaką trzeba wpłacić?


W ofercie banków znajdziemy już takie produkty, w których kwota minimalna zaczyna się od 1000 zł. Zazwyczaj jest to 3000 – 5000zł. Górnej granicy nie ma. Zaznaczyć tu trzeba, że kupujemy konkretną ilość jednostek, a jednostka kosztuje 100zł, czyli przy inwestycji 5000 zł kupujemy 50 jednostek.


Jakie są koszty związane z produktem strukturyzowanym?


Opłaty związane z zapisem na papiery wartościowe zazwyczaj są opłatami płaconymi na początku przy podpisaniu umowy. Są to kwoty rzędu 1-3% od kwoty wpłaconej i są pobierane z góry. Takiej opłaty nie zaliczamy do kapitału i opłata ta nie jest zwracana.


Jak mogę wycofać się z produktu strukturyzowanego?


Każdego miesiąca w konkretnym ustalonym dniu można wykupić część lub całość jednostek inwestycji (jedna jednostka to 100zł). Aby to zrobić należy w banku złożyć odpowiednią dyspozycję i złożyć swój podpis. Warto pamiętać o tym, że jeśli wykup realizowany jest na koniec miesiąca dyspozycja złożona na początku miesiąca będzie czekać do ustalonego dnia. Środki wpłyną na konto po wyliczeniu wyceny, wartości indeksów. Przy wcześniejszym wyjściu z inwestycji nie ma gwarancji ochrony kapitału.Jakie ryzyko niesie ze sobą zapis na produkt strukturyzowany?


Każda inwestycja niesie ze sobą pewne ryzyka, jedne mniejsze, inne większe. Warto wymienić tu trzy najważniejsze z nich. 

Pierwszym z nich jest utrata części zainwestowanego kapitału. Sytuacja taka może się zdarzyć w momencie wcześniejszego wyjścia z inwestycji, wówczas nasza część obligacyjna nie zdąży wypracować wpłaconego na początku kapitału i możemy wtedy odzyskać jedynie część środków. 

Drugim ważnym ryzykiem, z którym możemy się spotkać jest ryzyko ograniczonej płynności. W momencie kiedy chcemy wycofać się wcześniej z inwestycji musimy w banku złożyć dyspozycję wykupu części lub całości środków. Dyspozycje takie realizowane są jednego z góry ustalonego dnia miesiąca. Na przykład jest to każdy ostatni czwartek miesiąca. Składając wniosek o wykup środków i tak musimy czekać do ostatniego czwartku miesiąca aby dyspozycja została zrealizowana. A to wiąże się z tym, że nie wiemy po jakiej cenie wykupimy środki. 

Trzecim istotnym ryzykiem jest ryzyko nie osiągnięcia zysku z inwestycji ponieważ w razie pesymistycznego scenariusza, czyli gdy wskaźniki będą na zakończeniu produktu strukturyzowanego z ujemną wartością otrzymamy zwrot części lub całości wpłaconego kapitału w zależności jak było ustalone przy złożonym zapisie.


Co można zyskać na produkcie strukturyzowanym?


Przy takich inwestycjach ryzyko występuje większe niż na standardowej lokacie terminowej jednak zyski mogą też być większe. Poza tym dzięki takim instrumentom finansowym mamy dostęp do rynków polskich i zagranicznych, do firm z branż rozwojowych, do indeksów, w których sami nie moglibyśmy zainwestować. Poza tym przy braku czasu nasze finanse same pracują. Doradcy i specjaliści finansowi związani z domami maklerskimi wybierają odpowiednią strategię i  branże mające szanse  się wybić i pracują nad tym. Dodatkowo banki oferują razem z zakupem produktu strukturyzowanego na przykład negocjowaną lokatę terminową z wyższym oprocentowaniem. 

Zobacz również inne artykuły:
 


Komentarze

Popularne posty