Czy Nasze depozyty są bezpieczne w banku? Co z innymi instytucjami? Jak działa BFG?


 Ostatnio coraz częściej niepokoją Nas informacje o sytuacji w Polsce jeśli chodzi o banki. Kredyty we frankach, upadłości niektórych oddziałów SKOK-ów, wprowadzenie podatku bankowego. To może powodować niepewność i nieufność w stosunku do banków. W dodatku słyszy się o sytuacji na świecie, gdzie na przykład w innych krajach mamy ujemne stopy procentowe.

Obecne oprocentowanie depozytów terminowych też nie zachwyca. Ale nie będziemy też przecież naszych oszczędności chować w skarpecie, to raczej gorsze rozwiązanie niż trzymanie ich na lokacie. Banki przyciągają oczywiście klientów nowymi ofertami, jednak często zdarza się tak, że promocyjne oprocentowanie lokaty mamy w momencie ulokowania nowych środków, a konta oszczędnościowego, gdy założymy konto osobiste z regularnymi wpływami.

Podstawowe informacje o lokatach i kontach oszczędnościowych znajdziesz na stronie pod linkami : 
Patrząc na ruchy na giełdzie można zastanowić się na funduszem, inwestycją, produktem strukturyzowanym, ale jeśli nie akceptujemy zbyt dużego ryzyka i z każdym niewielkim spadkiem będą Nam siwieć kolejne włosy, to bezpiecznym rozwiązaniem jest depozyt terminowy lub konto, na które będą spływać oszczędności.


I właśnie, czy bezpiecznym? Czy Nasze pieniądze są bezpieczne w banku? 

Są na niewielkim procencie, ale są bezpieczne. Gwarantuje to Nam BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Każda placówka banku powinna mieć w swoim oddziale tabliczkę informującą o gwarancji BFG.

Czym jest BFG?Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest systemem gwarantującym wypłatę Naszych środków w momencie upadłości banku, pomaga także instytucjom bankowym, którym grozi upadłość. BFG gwarantuje także bezpieczeństwo depozytów złożonych w SKOK-ach. Nadzoruje, gromadzi i analizuje także informacje o obecnej sytuacji banków.  


Powstał na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku, a od października 2016 roku działania BFG określa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

BFG gwarantuje wypłatę środków do kwoty 100 000 EUR w przeliczeniu na złotówki, a taka wypłata musi się odbyć w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia przez Komisję Nadzoru Finansowego działalności banku lub SKOK-u i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zgodnie z ustawą finansowanie BFG odbywa się poprzez:
  • obowiązkowe opłaty, wnoszone przez podmioty objęte systemem gwarantowania i kasy,
  • kwoty przekazane z funduszu ochrony środków gwarantowanych,
  • dochody z oprocentowania pożyczek udzielanych przez BFG,
  • dochody z oprocentowania papierów wartościowych,
  • środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
  • środki z dotacji, udzielonych z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych,
  • środki z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski.

Ustawa ta określa także jakie konkretnie działania są podejmowane, jeśli środki przeznaczone na wypłatę gwarancji nie będą zapewnione w BFG.

Wniosek z tego wynika jeden, jeśli chcemy bezpiecznie ulokować Nasze środki to w banku. A jeżeli myślimy o innej formie najpierw sprawdźmy czy instytucja, której chcemy powierzyć oszczędności jest objęta Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Jest wiele instytucji, które obiecują duży zysk, ale jakim kosztem i z jakim ryzykiem. Sprawa Amber Gold jest tego przykładem.

Na stronie KNF znajdziemy informacje na temat Ostrzeżeń Publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, czyli listy instytucji, które nie posiadają zezwolenia na prowadzenie czynności bankowych i nie są objęte BFG.

Zobacz także inne artykuły:Komentarze

Popularne posty